Gedragscode

Gedragscode voor leden van de AvNLPP

Op basis van de volgende richtlijnen voor ethisch handelen mag van de AvNLPP leden worden verwacht, dat zij de doelen van de vereniging als vermeld in de statuten onderschrijven en dat zij:

 1. ernaar streven om integer, onafhankelijk en onpartijdig te handelen, belangenconflicten te vermijden en in overeenstemming met de NLP vooronderstellingen te handelen.
 2. zich in persoon, in hun ervaring en in hun NLP kwalificatie, naar eer en geweten zullen manifesteren. Dit betreft ook kennis en vaardigheden van derden, die zij hun cliënten aanbevelen.
 3. NLP uitsluitend zullen gebruiken binnen de grenzen, bepaald door hun eigen competentie en overeenkomstig hun hoogst genoten NLP opleidingsniveau.
 4. hun kennis en vaardigheden voortdurend verder zullen uitbreiden en ontwikkelen.
 5. NLP en NLP interventies slechts als een keuzemogelijkheid en nimmer als de enige ware oplossing zullen presenteren en/of aanbieden.
 6. alle informatie van en over hun cliënten vertrouwelijk zullen behandelen en alleen na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, waar nodig aan derden ter beschikking zullen stellen.
 7. NLP naar buiten toe te zullen presenteren als een professionele en effectieve methode, waarmee men personen, groepen en organisaties van dienst kan zijn.
 8. dat zij zich in een intakegesprek ervan vergewissen, dat helderheid en overeenstemming bestaat over de verwachtingen van de cliënt.
 9. de veelsoortigheid van NLP benaderingswijzen zullen respecteren, alsmede dat zij openstaan voor de eigen waarde van aan NLP verwante vakgebieden.
 10. in overeenstemming met de principes van de AvNLPP zullen handelen bij het naar buiten toe uitdragen van de doelen en activiteiten van de vereniging.
 11. de integriteit en waardigheid van ieder mens zullen respecteren, waaronder mede begrepen diens volledige recht op zelfbeschikking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *