Kwaliteitsborging

Het Europese systeem voor kwaliteitsborging van NLP certificatie opleidingen

De Europese Associatie van NLP Verenigingen EANLP
De EANLP is in de jaren 2005 – 2009 opgericht, onder meer om een goede kwaliteit van NLP opleidingen te waarborgen en om met de ontwikkeling van NLP geleidelijk aan te sluiten bij het wetenschappelijke (onderwijs)circuit. De EANLP is een koepelvereniging naar Duits recht, waarvan NLP verenigingen uit Europese landen lid kunnen worden. De formele en juridische aspecten daarvan kwamen eind 2009 gereed.
Op dit moment zijn NLP verenigingen uit 7 Europese landen bij de EANLP aangesloten, waaronder ook de AvNLPP (Associatie voor NLP Professionals) in Nederland. De overige vertegenwoordigde landen zijn Duitsland, Kroatië, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en Zwitserland.

Het kwaliteitborgingssysteem van de EANLP is als volgt ingericht:

De structuur van het kwaliteitborgingssysteem van de EANLP sluit aan bij die in de Europese wetenschappelijke wereld waar de kwaliteit van een diploma onafhankelijk is van het instituut. Dit maakt NLP opleidingen gemakkelijker vergelijkbaar met andere vakgebieden en beter te beoordelen door mensen in de wereld van het universitair onderwijs.

Er is een overeengekomen verzameling vastgelegde EANLP curricula waaraan erkende NLP opleidingen moeten voldoen. Deze kunnen alleen op Europees niveau worden gewijzigd.
Certificatie-opleidingen voor NLP Practitioner EANLP, NLP Master EANLP, NLP Trainer EANLP en NLP Coach EANLP worden gegeven door Master-Trainers (resp. -Coaches) EANLP. (In het Duitse taalgebied heten Master-Trainers ook wel ‘Lehrtrainer’).

De te behalen certificaten dienen te voldoen aan vastgelegde kenmerken en zijn voorzien van waarborgzegels van de landelijke NLP vereniging, die met de certificerende Master-Trainer(s) een samenwerkingscontract heeft en (desgewenst) van de EANLP.

De door één van de aangesloten verenigingen erkende NLP certificaten worden door alle andere aangesloten verenigingen erkend. Dit bevordert de internationale samenwerking en kennisbevordering. Wanneer bijvoorbeeld een Nederlandse Master-Trainer AvNLPP in Duitsland een certificatietraining geeft, worden de certificaten daarvan in Duitsland als volwaardig erkend.

De landelijke NLP verenigingen bevorderen deelname aan hun activiteiten op het gebied van NLP door leden van de overige EANLP verenigingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *