Opleidingen

NLP Practitioner Upgrade training; ook voor niet-leden
Het in kaart brengen van de kwaliteit van in Nederland gegeven NLP opleidingen is thans zover gevorderd, dat  voor een aantal soorten NLP Practitioners certificaten inzicht is ontstaan in benodigde aanvullingen.
Heeft u interesse in een upgrade van uw practitioners opleiding naar certificatie als NLP Practitioner AvNLPP/EANLP, dan kunt u dat vrijblijvend aan ons doorgeven.

Bij voldoende belangstelling kunnen dan specifieke upgrade trainingen worden georganiseerd, waarvoor u zich t.z.t. kunt inschrijven.

Mail uw interesse aan opleidingen@nlpp.nl onder vermelding van:

Uw naam en voornaam/voorletters

Uw correspondentieadres

De volgende gegevens over uw NLP opleiding:

Bent u al NLP Practitioner:
Jaartal van de training en uw certificaat
Naam van het instituut en de naam/namen van de certificerende trainer(s)
De curricula en/of certificatienormen die als basis voor de training zijn gebruikt.
Het aantal netto plenaire trainingsuren van de opleiding.

Bent u ook NLP Master (Practitioner), dan kunt u desgewenst ook meesturen:
Jaartal van de training en uw certificaat
Naam van het instituut en de naam van de certificerende trainer(s)
De curricula en/of certificatienormen die als basis voor de training zijn gebruikt.
Het aantal netto plenaire trainingsuren van de opleiding.

Het bestuur zal dan bezien in hoeverre de aanvullende opleiding eventueel kan meetellen voor het verkrijgen van een certificaat als NLP Practitioner AvNLPP/EANLP.

Let op 1: Onderdelen uit Master Practitioners en andere vervolgopleidingen, die worden meegeteld voor het Practitioners certificaat EANLP, kunnen niet meer worden meegeteld bij waarderen van de opleiding waaruit ze zijn ‘geleend’.

Let op 2: Bij de EANLP normering kan een erkend vervolgcertificaat (NLP Master, Trainer, Coach) alleen worden behaald, wanneer u in het bezit bent van een geldig certificaat NLP Practitioners EANLP.

Let op 3: Bent u nog geen lid van de AvNLPP en denkt u daar wel over?
Bent u bij uw ‘interessemelding’ reeds (adspirant) lid van de AvNLPP, dan krijgt u bij uw inschrijving voor deze training een korting, die hoger is dan de kosten van uw lidmaatschap tot en met 2014.

Bij eventueel plaatsgebrek hebben leden van AvNLPP voorrang bij de plaatsing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *