Sociaal wetenschappelijk

De EANLP streeft naar uitbreiding van kennis en vaardigheden op het terrein van NLP, onder meer door koppeling van NLP opleidingen aan universitaire onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Ons streven hierbij is onder meer een wetenschappelijke Bachelor opleiding op basis van NLP te starten. Deze opleiding zal passen binnen het door de EU gedefinieerde kenniscluster ‘Sociale en burgerlijke Competenties’. De daartoe opgerichte Martin Buber Universiteit heeft in 2010 de ISO 29990 certificering behaald.

In dit kader worden thans (2013) de bestaande EANLP curricula voor NLP opleidingen geëvalueerd. Na afloop hiervan (2014 – 2015) kunnen NLP Trainers voor elke opleiding het aantal internationaal erkende ECTS studiepunten op door hen verstrekte certificaten vermelden. ECTS staat voor European Credit Transfer System, het universitaire vergelijkingssysteem voor studiezwaarte.

Inmiddels is gebleken dat de huidige EANLP opleidingscurricula voor NLP Practitioner, NLP Master, NLP Trainer en NLP Coach, tesamen een goede basis bieden om tot een officieel erkende universitaire ‘NLP Bachelorsopleiding’ te komen. Eerstvolgende stap op die weg is opname van deze opleidingen in de  NARIC lijst (National Academic Recognition Information Centres), waartoe de curricula zullen worden aangepast

Zoals alle EU activiteiten, neemt dit bureaucratische proces veel tijd. Dit temeer daar wij nu onvoldoende financiële middelen hebben om mogelijke versnellingen te financieren.
De eerste resultaten feedback wordt over ca. 1,5 jaar verwacht.

Parallel hieraan is de EANLP in Duitsland actief om via de aansluiting bij de Duitse organisatie voor volwassenen onderwijs (DVWO), mogelijk sneller tot een vaststelling van de ECTS punten te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *